Sociální politka jde pouze cestou nacionalismu

Březen 17, 2009

Za sociálně spravedlivou Českou republiku!

„Sociálně znamená společensky, společnost představuje národ!“

Dělnická strana odstartovala kampaň „Sociální politika jde pouze cestou nacionalismu“, která má ukázat, že sociální mír a tolerance jsou dosažitelné pouze za podmínek daných efektivní pronárodní politikou.

Zástupci masových médií a systémových politických stran předpokládají, že pronárodní opozice pohrdá člověkem a orientuje se pouze na vize minulosti. Politika a koncepce Dělnické strany tyto domněnky zcela vyvrací. Dělnická strana bývá napadána právě proto, že jako jediná politická síla v této zemi hájí zájmy Čechů, Moravanů a Slezanů proti světovému kapitálu a jemu sloužících politiků.

My však zastáváme názor, že sociální spravedlnost je dosažitelná pouze skrze:

1. Národní solidaritu
2. Národní identitu
3. Národní suverenitu

Krátce řečeno:  Sociální politika jde pouze cestou nacionalismu!

Reklamy